Gresler

ALTIS MV 2

Yüksek sıcaklık, yüksek hız, asırı basınç için Poliürealı Gres


ALTIS SH 2

Yüksek sıcaklık,yüksek hız,asırı basınç için Poliürealı Gres


CALORIS MS 23

Yüksek sıcaklıga dayanıklı molibden disülfitli gres


CERAN AD PLUS

Yüksek basınca ve suya dayanıklı kalsiyum sülfonat kompleks gresi


CERAN MS

Yüksek basınca, suya, yüksek sıcaklıga dayanıklı Molibden disülfit’li kompleks kalsiyum sülfonat gresi


CERAN XM 100

Yüksek basınca, suya, yüksek sıcaklıga dayanıklı «YENI JENERASYON» kalsiyum
sülfonat kompleks gresi


CERAN XM 100

Yüksek basınca, suya, yüksek sıcaklıga dayanıklı «YENI JENERASYON» kalsiyum
sülfonat kompleks gresi


CERAN XM 220

Yüksek basınca, suya, yüksek sıcaklıga dayanıklı «YENI JENERASYON» kalsiyum
sülfonat kompleks gresi.


CERAN XM 220

Yüksek basınca, suya, yüksek sıcaklıga dayanıklı «YENI JENERASYON» kalsiyum
sülfonat kompleks gresi.


CERAN XM 460

Yüksek basınca, suya, yüksek sıcaklıga dayanıklı «YENI JENERASYON» kalsiyum sülfonat kompleks gresi.


COPAL OGL 0

Yüksek basınç dayanımlı katı yaglayıcılı alüminyum komplex açık disli gresi


COPAL OGL 2

Agır hizmet uygulamaları için yüksek basınç dayanımlı katı yaglayıcılı aliminyum komplex gresi


MULTIS 2

Çok amaçlı lityum/kalsiyum gresi


MULTIS 3

Çok amaçlı lityum/kalsiyum gresi


MULTIS COMPLEX EP 2

Çok amaçlı aşırı basınç ve yüksek sıcaklığa dayanıklı lityum kompleks gres


MULTIS COMPLEX MV 2

Yüksek sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı komplex lityum/kalsiyum gres


MULTIS COMPLEX SHD 220

Asırı basınca dayanıklı yüksek performanslı sentetik lityum kompleks gres


MULTIS EP 00

Çok amaçlı asırı basınç yarı akıskan lityum/kalsiyum gresi


MULTIS COMPLEX SHD 460

Asırı basınca dayanıklı yüksek performanslı sentetik lityum kompleks gres


MULTIS EP 0

Çok amaçlı asırı basınç yarı akıskan lityum/kalsiyum gresi


MULTIS EP 00

Çok amaçlı asırı basınç yarı akıskan lityum/kalsiyum gresi


MULTIS EP 1

Çok amaçlı asırı basınç lityum/kalsiyum gresi


MULTIS EP 2

Çok amaçlı asırı basınç lityum/kalsiyum gresi


MULTIS EP 3

Çok amaçlı asırı basınç lityum/kalsiyum gresi


MULTIS ZS 000

Çok amaçlı sentetik asırı basınca dayanıklı yarı akıskan lityum/kalsiyum gres


MULTIS MS 2

Çok amaçlı asırı basınca dayanıklı molibden disülfid’li gres


VITRELF 31

Araç ana gövde parçaları için kalsiyum gresi