Hidrolik Sistem Yağları

AZOLLA AF

Kül Bırakmayan, Asınma Önleyici Hidrolik Yağı


AZOLLA ZS

Yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağları.


EQUIVIS ZS

Yüksek viskozite indeksli aşınmaya karsı dirençli hidrolik yağ